top of page
Image by Julia Maior

Alaşım Standartları

Aşağıda yer alan tabloda alüminyum işlem alaşımlarının farklı normlardaki (standartlar) tanımları yer almaktadır.

ALLOY
AA
ASTM
BS
BSOLD
DIN
INTER
ISO
JIS
JISOLD
NF
1050 A
-1050
-1050
1050 A
1 B
AI99,5
1050 A
AI99,5
(A1050)
A1x1
1050 A
1200
1200
1200
1 C
AI99
1200
AI99.0
A1200
A1x3
1200
2007
2007
AlCuMgPb
2007
(Al Cu4PbMg)
2011
2011
2011
2011
FC1
AlCuBiPb
2011
Al Cu6BiPb
A2011
2011
2014
2014
2014
(2014 A)
(H 15)
AlCuSiMn
2014
Al Cu4SiMg
A2014
A3x1
2014
2014 A
-2014
2014A
H15
(AlCuSiMn)
2014 A
Al Cu4SiMg(A)
2017 A
-2017
-2017
2017 A
AlCuMg1
2017 A
ALCuMgSi(A)
(A2017)
A3x2
2017A
2024
2024
2024
2024
2L97
AlCuMg2
2024
Al Cu4Mg1
A2024
A3x4
2024
2030
2030
(AlCuMgPb)
2030
Al Cu4PbMg
2030
3003
3003
3003
-3103
AlMnCu
3003
AlMn1 Cu
A3003
A2x3
3003
3004
3004
Al Mn1Mg1
AlMn1Mg1
3005
3005
Al Mn1Mg0.5
Al Mn 1Mg0.5
3103
3103
3103
N 3
AlMn1
3103
Al Mn 1
3105
3105
Al Mn0.5Mg0.5
AlMn0.5Mg0.5
5005
5005
5005
5005
N41
(AlMg1)
5005
Al Mg1 (B)
A5005
5005
5005 A
-5005
-5005
N41
AlMg1
5005 A
A2x8
5049
5049
AlmG2Mn0.8
Al Mg2Mn0.8
5052
5052
5052
AlMg2.5
5052
Al Mg2.5
A5052
A2x1
5052
5083
5083
5083
5083
N8
AlMg4.5Mn
5083
Al Mg4.5Mn0.7
A5083
A2x7
5083
5086
5086
5086
AlMg4Mn
5086
Al Mg4
A5086
5086
5154 A
-5154
5154 A
N5
5154 A
Al Mg3.5(A)
(A5154)
5182
5182
Al Mg5Mn
Al Mg4.5Mn0.4
5251
5251
5251
N4
AlMg2Mn0.3
5251
Al Mg2
5251
5454
5454
5454
5454
N51
AlMg2.7Mn
5454
Al Mg3Mn
A5454
A2x9
5454
5754
5754
AlMg3
5754
Al Mg3
5754
6005 A
-6005
AlMgSi0.7
6005 A
Al SiMg (A)
(A6NO1)
6005 A
6016
6016
6060
6060
-6063
-6063
(H9)
AlMgSi0.5
6060
AlMgSi
(A6063)
A2x5
6060
6061
6061
6061
6061
H20
AlMg1SiCu
6061
Al Mg1SiCu
6061
A2x4
6061
6063
6063
6063
6063
H9
(AlMg1Si0.5)
6063
Al Mg0.7Si
A6063
A2x5
6082
6082
6082
H30
AlMgSi1
6082
Al Si 1 MgMn
6082
6106
6106
Al MgSiMn
7010
7010
7010
DTD5130
7010
Al Zn6MgCu
7020
7020
-7005
7020
H17
AlZn4.5Mg1
7020
AlZn4.5MG1
(A7N01)
7020
7050
7050
AlZn6CuMgZr
Al Zn6 CuMgZr
7050
Page 1 of 2
bottom of page